OR STUDIO – Projektant wnętrz Katowice Gabriela Ortyl

Odbiór Twojej nieruchomości przed Tobą ? Jak najlepiej to zrobić?

Beznazwy-1

Odbiór Twojej nieruchomości przed Tobą ? Jak najlepiej to zrobić?

Odbiór techniczny domu to proces potwierdzenia oraz sprawdzenia, czy dana budowla, budynek czy mieszkanie spełnia określone standardy, normy budowlane i wymagania funkcjonalne. Ten proces jest zwykle przeprowadzany przed oddaniem domu do użytku i może obejmować kilka kluczowych aspektów. Poniżej przedstawiam ogólny zarys, jak taki proces może wyglądać:

 1. Dokumentacja techniczna:
  Sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej, w tym planów budowlanych, specyfikacji technicznej, instrukcji obsługi i wszelkich niezbędnych certyfikatów.
 2. Stan techniczny budynku:
  Ocena stanu technicznego budynku, w tym konstrukcji, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych itp.
  Sprawdzenie, czy wszystkie prace budowlane zostały zakończone zgodnie z projektem.
 3. Instalacje:
  Testowanie działania wszystkich instalacji, w tym ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnych itp.
 4. Ocena jakości wykonania:
  Sprawdzenie jakości wykonania prac budowlanych, w tym elementów wykończeniowych.

Odbiór mieszkania od dewelopera – co warto sprawdzić ?

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera zwykle przeprowadzany jest przez specjalistów, takich jak inspektorzy budowlani, architekci czy przedstawiciele organów certyfikacyjnych. Polecaną na Śląsku jest ekipa Odbiorowo.pl. Pozytywny odbiór techniczny potwierdza, że dom jest gotowy do zamieszkania i spełnia określone standardy.

 a) Odbiór techniczny podstawowy  
Usługa polegająca na sprawdzeniu zgodności nowo wybudowanego mieszkania z umową deweloperską oraz normami technicznymi i wykryciu wszelkich wad wykończeniowych w zakresie tynków, ścian, posadzek, okien i drzwi, balkonów i tarasów, parapetów. Nasz Inspektor podczas odbioru identyfikuje wady i dopilnowuje tego aby zostały one wpisane w protokół odbioru dewelopera.

Podczas przeglądu mamy wszystkie niezbędne narzędzia z których korzystamy:

 • łata 2m,
 • kątownik normowy,
 • dalmierz laserowy,
 • anemometr do sprawdzania ciągów wentylacyjnych,
 • wilgotnościomierz

b) Odbiór techniczny rozszerzony 
Usługa podstawowa rozszerzona o – badanie kamerą termowizyjną które wskazuje na miejsca warte docieplenia, miejsca ucieczki ciepła, działanie wentylacji, działanie ogrzewania podłogowego, ewentualne wycieki z instalacji.- badanie wilgotności newralgicznych miejsc wskazujące na miejsca przecieków instalacji, nieszczelności, zalania przez dewelopera w trakcie budowy wymagające dosuszenia itp.

Badanie kamerą termowizyjną wykorzystuje promieniowanie podczerwone do pomiaru temperatury powierzchni i generowania obrazów w oparciu o różnice temperatur. Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć ciepło emitowane przez obiekty, co może być przydatne w różnych dziedzinach, w tym w diagnostyce, utrzymaniu ruchu, bezpieczeństwie oraz budownictwie.